Andøya Space Center Beredskapsdrone

Andøya Space Center har utviklet en nøkkelferdig droneløsning skreddersydd for beredskapsetater. Løsningen er utviklet, og blir videreutviklet, gjennom aktivt samarbeid med brannvesen, IUA, og andre beredskapsenheter. I dette arbeidet har vi tre viktige krav som løsningen skal oppfylle:

  • Bruk av drone skal tilføre beredskapsetater kapasitet, ikke ta kapasitet
  • Utstyret skal være enklest mulig å operere
  • Nødvendig sikkerhet skal ivaretas til enhver tid

Den samlede løsningen fra oss sikrer at dere får en effektiv og sikker innføring innen bruk av drone, både på beredskap og forebyggende side. Dere får fokusert på å utnytte drone som det effektive redskapet det skal være, og oppnå økt kapasitet.