Om oss

Andøya Space Center har utviklet en nøkkelferdig droneløsning skreddersydd for beredskapsetater. Løsningen er utviklet, og blir videreutviklet, gjennom aktivt samarbeid med brannvesen, IUA, og andre beredskapsenheter. I dette arbeidet har vi tre viktige krav som løsningen skal oppfylle:

 • Bruk av drone skal tilføre beredskapsetater kapasitet, ikke ta kapasitet
 • Utstyret skal være enklest mulig å operere
 • Nødvendig sikkerhet skal ivaretas til enhver tid

 

ASC Beredskapsdrone består av to hoveddeler:

ASC Operasjonell del

Omfatter følgende hovedelementer:

 • Kursing og trening for RO-3 Operasjoner
 • Treningen er relatert til beredskapsetater  (både beredskap og forebyggende).
 • Komplett operasjonsmanual (OM) med kontinuerlig ajourføring.
 • Automatisk logg
 • ASC vakthavende RPAS 24/7 Teknisk og operativ støtte
 • Ansvarsforsikring
 • Kaskoforsikring

 

ASC Teknisk utstyr

Omfatter følgende hovedelementer:

 • Droner
 • Batteri
 • Controller
 • Skjerm
 • Sensorer
 • Case med spesialtilpasset innredning for sikker oppbevaring og transport
 • Planmessig teknisk kontroll og service

 

Vi benytter droner fra DJI utstyrt med IR-kamera fra FLIR. Dette er verdensledende leverandører av teknologi som er helt i tet. Vi har satt sammen pakkeløsninger som vi kan anbefale.

Den samlede løsningen fra oss sikrer at dere får effektiv og sikker innføring og bruk av drone, både på beredskap og forebyggende side. Dere får fokusere på å utnytte drone som det effektive redskapet det skal være og oppnå økt kapasitet.