Operativt

Vi har utviklet en nøkkelferdig droneløsning spesielt for beredskapsetater. Løsningen er utviklet, og blir videreutviklet, gjennom aktivt samarbeid med brannvesen, IUA, og andre beredskapsenheter. I dette arbeidet har vi tre viktige krav som løsningen skal oppfylle:

 • Bruk av drone skal tilføre beredskapsetater kapasitet, ikke ta kapasitet
 • Utstyret skal være enklest mulig å operere
 • ASC Ivaretar alt det administrativet rundt operasjonene

  ASC Operasjonell del

  Omfatter følgende hovedelementer:

  • Kursing og trening for RO-3 Operasjoner
  • Treningen er relatert til beredskapsetater  (både beredskap og forebyggende).
  • Komplett operasjonsmanual (OM) med kontinuerlig ajourføring.
  • Automatisk logg
  • ASC vakthavende RPAS
  • Ansvarsforsikring